Geldig punt

Een geldig punt wordt hieronder beschreven als voorbeeld voor een enkel spel (1 speler per kant). Speler A probeert een punt te scoren in de zone van speler B en vice versa. Als de door speler A gespeelde bal buiten het doelgebied van speler B (en dus bijvoorbeeld ook in het middengebied) landt, wint speler B het punt.
De bal moet eenmaal op de grond stuiteren voordat hij kan worden teruggespeeld (geen direct spel / volley!). Bovendien mag de bal maar één keer stuiteren; twee opeenvolgende slagen aan elke kant worden als een fout beschouwd. Als de bal de lijnen van een doelgebied raakt, is de bal geldig en gaat het spel verder (zoals bij tennis, tafeltennis en badminton maar niet zoals bij squash). Voor alle slagen moet de bal, na het aanraken van het racket, eerst omhoog of horizontaal bewegen (geen bagatellisering / geen smashbeweging!). Als de bal onmiddellijk naar beneden beweegt, wordt het punt toegekend aan de tegenstander.

Belangrijk: De twee regels “geen bagatellisering” en “geen volley” zijn centrale pijlers van het straatracketconcept. Deze regels zorgen ervoor dat het spel soepeler wordt en het tempo van het spel vertraagt. De focus ligt op balbeheersing en het opbouwen van een spelcultuur in terugkerende sporten. Een speler moet in steeds veranderende situaties de bal veilig en gepast in de doelzone kunnen spelen. De basisregels zorgen ervoor dat geen enkele speler een wedstrijd of een rally kan domineren (bijvoorbeeld met kracht en harde klappen) en dat iedereen kan meespelen. Street Racket is een spel voor iedereen, ook voor beginners MET experts, jong MET oud, vrouwen MET mannen. De regels van Street Racket creëren een zeer sociale, welwillende en motiverende sfeer en sluiten niemand uit!