frequently asked questions Street Racket Nederland

Toespeling

De bal wordt tijdens de pass recht uit de hand geslagen of hij stuitert eenmaal op de grond voor de slag. Vervolgens wordt hij met het racket van het eerste vierkant aan de andere kant geraakt (over de centrale zone naar het derde vierkant). Na contact met het racket moet de bal eerst een korte tijd omhoog of in ieder geval horizontaal bewegen (geen bagatellisering / geen smashbeweging!). De serveerder mag achter het veld of in het eerste vak staan ​​voor de pass, maar mag de centrale zone niet met zijn voeten aanraken.
De face-off wordt bepaald door loting en de server kan de gewenste kant van het spel kiezen. De winnaar van een rally heeft het recht om te serveren in de volgende rally. De winnaar van een set opent de volgende set. De zijkanten worden gewisseld na elke gespeelde set.

Geldig punt

Een geldig punt wordt hieronder beschreven als voorbeeld voor een enkel spel (1 speler per kant). Speler A probeert een punt te scoren in de zone van speler B en vice versa. Als de door speler A gespeelde bal buiten het doelgebied van speler B (en dus bijvoorbeeld ook in het middengebied) landt, wint speler B het punt.
De bal moet eenmaal op de grond stuiteren voordat hij kan worden teruggespeeld (geen direct spel / volley!). Bovendien mag de bal maar één keer stuiteren; twee opeenvolgende slagen aan elke kant worden als een fout beschouwd. Als de bal de lijnen van een doelgebied raakt, is de bal geldig en gaat het spel verder (zoals bij tennis, tafeltennis en badminton maar niet zoals bij squash). Voor alle slagen moet de bal, na het aanraken van het racket, eerst omhoog of horizontaal bewegen (geen bagatellisering / geen smashbeweging!). Als de bal onmiddellijk naar beneden beweegt, wordt het punt toegekend aan de tegenstander.

Belangrijk: De twee regels “geen bagatellisering” en “geen volley” zijn centrale pijlers van het straatracketconcept. Deze regels zorgen ervoor dat het spel soepeler wordt en het tempo van het spel vertraagt. De focus ligt op balbeheersing en het opbouwen van een spelcultuur in terugkerende sporten. Een speler moet in steeds veranderende situaties de bal veilig en gepast in de doelzone kunnen spelen. De basisregels zorgen ervoor dat geen enkele speler een wedstrijd of een rally kan domineren (bijvoorbeeld met kracht en harde klappen) en dat iedereen kan meespelen. Street Racket is een spel voor iedereen, ook voor beginners MET experts, jong MET oud, vrouwen MET mannen. De regels van Street Racket creëren een zeer sociale, welwillende en motiverende sfeer en sluiten niemand uit!

Tellen manier

De winnaar van een rally krijgt één punt. De eerste speler die 11 punten wint, wint de set. Er is geen verlenging om 10:10, elke set eindigt op 11 punten. Normaal gesproken wordt het spel gespeeld op de “best of five”, dat wil zeggen totdat een speler drie sets heeft gewonnen. Naast officiële spellen / toernooien kunnen de spelers zelf de telmethode bepalen.

Speelveld

Het karakteristieke speelveld kan op de grond worden getekend (bijvoorbeeld met krijt of verf) of op een andere manier op het oppervlak worden gemarkeerd (bijvoorbeeld met plakband of sportmarkeringen). Als alternatief kan het veld ook worden gemarkeerd met objecten.
Een straatracketveld bestaat uit drie vierkanten van dezelfde grootte die in een rij zijn gerangschikt en kunnen worden geschaald (aanbeveling 2m per vierkant). Zo past het bewegingsspel zich flexibel aan elke beschikbare ruimte aan en wordt optimaal gebruik gemaakt van de betreffende setting. Grotere velden betekenen steeds intensievere beweging, kleinere velden trainen in toenemende mate de fijne motoriek en balbeheersing.
Het midden van de drie veldzones vervangt het net, dat de partijen in veel tegensporten van elkaar scheidt, en wordt overspeeld. Het is belangrijk om de verhoudingen te behouden, wat heel gemakkelijk gaat met het vierkantensysteem.

Bal

Er zijn veel ballen die geschikt zijn voor het straatracketspel. De bal is zacht, heeft een diameter van circa 6-8 cm en heeft goede springeigenschappen. Het officiële Street Racket materiaal is optimaal afgestemd op de verschillende speelmogelijkheden en is intensief ontwikkeld en getest. Een straatracketbal mag onder andere niet te klein en niet te licht zijn, zodat hij niet direct op kleine oneffenheden op de grond springt en niet door de wind wordt beïnvloed. Ook is het belangrijk dat de bal geen schade kan toebrengen aan mens of milieu en dat deze voldoende elastisch is.
Als dergelijke ballen niet beschikbaar zijn, werken tafeltennis- of tennisballen met geschikte rackets ook redelijk goed en kan Street Racket voor een groot deel worden geïmplementeerd (met iets minder flow van het spel).

Racket

Het racket moet een hard en relatief groot oppervlak hebben. Het racket moet in de juiste verhouding staan ​​tot de gebruikelijke straatracketbal en in principe een vergroting van de handpalm vertegenwoordigen met slechts een korte grip, zodat de bal vanaf het begin goed door iedereen geraakt kan worden.
Als er geen racket beschikbaar is, kan een boek, bord, keukenplank of schoen worden gebruikt. En zelfs spelen met de hand werkt prima. Street Racket blijft trouw aan zijn motto: Reduce to the max. Ook uit simpele houten panelen of sloophout kan snel en creatief een passend racket gemaakt worden. Instructies voor het maken van dergelijke clubs zijn hier te vinden.

Video en Flyers Street racket spelregels

Video en Flyers Street racket spelregels (meer…)

Promo film Street Racket

Promo filmpje Street Racket

(meer…)

Street Racket Apple app

De Apple app kunt u hier downloaden

(meer…)

Street Racket Android app

De Android app kunt u hier downloaden

(meer…)